Privacy reglement

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de lezers/bezoekers van onze website(s). Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regels behandelen. Wij verwerken de gegevens die u ons zelf verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat bij het bezoeken van onze website(s) door u bepaalde technische gegevens aan ons automatisch worden doorgegeven.

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts gebruiken ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, om onze wettelijke verplichtingen na te komen en voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, te weten het informeren van u over onze producten en diensten of om onze bedrijfsvoering en website te verbeteren. Voor sommige verwerkingen vragen wij u om uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven, dan is het altijd mogelijk om die toestemming aan te passen of in te trekken. Dit kunt u doen via info@zowel.eu

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de voornoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Ook zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens afdoende beveiligd zijn. Met eventuele verwerkers die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, maken wij afspraken door middel van verwerkersovereenkomsten, zodat uw persoonsgegevens afdoende beschermd worden.

Wij gebruiken cookies (Google Analytics). Dit is om de website(s) te helpen analyseren hoe bezoekers de website(s) gebruiken. Google gebruikt deze gegevens onder andere om te bekijken hoe de website(s) door bezoekers worden gebruikt. Google kan verplicht zijn deze gegevens aan derden te verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien en om ons te verzoeken of wij uw persoonsgegevens willen verwijderen, corrigeren of aanvullen. Daarnaast kunt u vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen in verband met uw recht op dataportabilitieit. Wij zullen waar mogelijk voldoen aan uw verzoek. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of indien u gebruik wenst te maken van de hierboven omschreven rechten, dan kunt u contact op met ons opnemen via info@zowel.eu