Wonen en leven.
Vandaag en morgen.

Geïnteresseerd?
Neem contact op

Wonen en leven, vandaag en morgen
Mensen veranderen, behoeftes veranderen. We zijn steeds beter in staat te zeggen en te doen wat we willen. Toch bieden bestaande woonvormen nog weinig keuzevrijheid. Veelal zijn dit gestandaardiseerde of tijdelijke oplossingen, terwijl woonwensen kunnen veranderen. Als we ouder worden bijvoorbeeld of bij ziekte of een ongeval; soms is een helpende hand nodig of er ontstaat een zorgbehoefte. Ook dan willen we het allerliefst op de plek blijven wonen en leven waar we samen kunnen zijn met onze geliefden, ons thuis voelen en de mensen kennen. Ons huis is en blijft de centrale plek in ons leven en is daarmee van onschatbare waarde.

Levendige woonomgeving
Zowel. biedt senioren en anderen de kans samen met ons een prettige woonomgeving te creëren, waar de wereld binnenkomt. Met de ruimte het leven in te richten zoals zij dit willen, verbonden met de gemeenschap die hen vertrouwd is. Een thuis waar aandacht is voor levensgeluk, welzijn en passende zorg geboden kan worden. Van hoge kwaliteit en duurzaam, zodat de generaties na ons er ook plezier van hebben.

Samen bedenken
Zowel. ‘draagt’ het complexe en dynamische proces van ontwikkeling en realisatie. Allereerst inventariseren we geschikte locaties aan de hand van criteria. Per locatie stellen we een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers van mogelijke bewoners, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en bouwers. We beginnen blanco. Samen bedenken we een plan voor het realiseren van een woonomgeving die aansluit bij de behoeften, dromen en de achtergrond van de mensen die er gaan wonen. Nu en in de toekomst. Een kwartiermaker haalt de wensen en mogelijkheden op en vertaalt deze naar een passend aanbod.

Zo ontwikkelen wij samen woningen, die klaar zijn voor de vraag van vandaag en morgen.

Onze ambassadeurs

Antoinette van Heijningen

Adviseur strategie - Urbancore

‘Er is grote behoefte aan mooie plekken om samen te wonen als je ouder wordt en zorg en/of diensten nodig hebt. Maar dan wel zoals je het zelf wilt. Zowel. wil hier invulling aan geven.’

Diana Jansen

Adviseur huisvesting – DianaJansen.nu

‘Als je zorg nodig hebt is wonen in een omgeving die bij je past heel belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Mooi dat Zowel. dit kan realiseren door te denken in mogelijkheden van de locatie en in gesprek mét in plaats van over de bewoners.’

Floor de Vroome

Bestuurder Pleyade

‘Mijn visie is om de ouderenzorg te benaderen vanuit de mens in plaats van het ziektebeeld. Dit zorgt ervoor dat iemand meer zijn eigen levensstijl en eigenwaarde behoudt. Zowel. onderschrijft deze visie. Ik wens ze veel succes en zie uit naar ons eerste gezamenlijke project.’

Over de organisatie

Maarten Kamp

directeur

Maarten Kamp, initiatiefnemer en directeur van Zowel. maakte het mee in zijn eigen omgeving. ‘Nabij werden mensen door een veranderende zorgbehoefte ongewenst weggerukt uit de thuissituatie, met alle gevolgen van dien. Dat heeft me ertoe gebracht mijn kennis en jarenlange ervaring in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten hiervoor in te zetten.’ Zijn voorstel vond gehoor bij verschillende organisaties die Zowel. samen met Maarten Kamp bedachten en ontwikkelden. Onder hen ook Floor de Vroome, bestuurder bij zorgorganisatie Pleyade. Zowel. sluit aan bij zijn visie om de ouderenzorg te benaderen vanuit de mens in plaats van het ziektebeeld. ‘Dit zorgt ervoor dat iemand zijn levensstijl en eigenwaarde behoudt. Ik zie daarom uit naar ons eerste gezamenlijke project’.

Geïnteresseerd?
Neem contact op

Zowel BV

T: 085 043 72 94