Wat doet ZOWEL?

ZOWEL staat voor haar ervaring op het gebied van ZOrg en WELzijn. Tevens onderstreept ZOWEL onze expertise op het gebied van beleid en management, waarbij we durven te zeggen "zo moet het wel en zo niet!"

Wij adviseren en ondersteunen op alle gebied van zorg en welzijn, wonen, werk en leefbaarheid.

Samen met u pakken wij uw beleids-, management- en coachingsvraagstukken aan;
open, laagdrempelig en voortvarend.

Het maakt niet uit of het nu gaat om een verregaande efficiëntieslag en om integratie van diverse beleidsterreinen bij gemeenten, of om het optimaliseren van beleids- en bedrijfsprocessen binnen zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties, samen met u komen wij eruit!

Met gemak leggen wij verbindingen met elkaar overlappende beleidsterreinen. Die beleidsterreinen liggen bijvoorbeeld op het gebied van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdzorg en de Participatiewet. Onze oplossingen sluiten nauw aan bij een duurzame samenleving geven inzicht in dié processen die nodig zijn om de zorg voor kwetsbare mensen te verbeteren en een prettige leef- en werkomgeving voor hen te creëren. Hierdoor neemt de kans toe dat zij zich beter staande houden in de samenleving.

Zowel creatief als duurzaam